Yrjö Myllylä: RD Delfoi aluekehittämisen, ennakoinnin ja strategian välineenä

. TARINA Tutkan keksiminen II MS:ssa synnytti ennakointitavan brittilentäjien tarpeisiin. 1945 perustettiin USA:n ilmavoimien yhteyteen RAND-Corporation, jossa ennakointitapa synnytti Delfoi-menetelmän 1950-60-lukujen taitteessa. Tällä hetkellä tunnetuin Delfoi-sovellus on maailmanlaajuinen ns. Millennium-projekti, jossa yhtenä taustatahona on Delfoi-menetelmän varhaisvaiheen kehittäjä Ted Gordon, jonka tapasin hänen käydessä ensi kertaa Suomessa keväällä 2005. Löysin Delfoi-menetelmän työskennellessäni eräässä konsulttiyhtiössä. Saimme kilpailutuksen …

Lue lisää