Vahvat vaikuttavat päätrendit toimintaympäristön rajaajana (esim. tekn.keh., glob, arvot etc)

I TEORIA

3. Hypoteesit ja olettamukset

3.1 Vahvat vaikuttavat päätrendit toimintaympäristön rajaajana (esim. tekn.keh., glob, arvot etc)

  • Keskeisimmät megatrendit tai toimintaympäristön muutostrendit, tarkemmin ja täsmällisemmin sanottuna vahvat ennakoivat trendit ”pääluokkatasolla” ovat Teknologinen kehitys, Logistiset virrat, Globalisaatio, Arvomuutokset, Demografian ja väestön elinolojen muutokset.
  • Esimerkiksi Globalisaation alatrendeistä energian ja rajallisten raaka-aineiden hintojen nousu on yksi keskeisimmistä vahvoista ennakoivista trendeistä, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden, etenkin raakaöljyn hinta, vaikuttaa hyvin kattavasti koko maapallon talouteen ja politiikkaan vielä lähivuosikymmeninä.
  • Toisena merkittävänä muutostekijänä jatkuu teknologian kehitys, maailmanmittakaavassa mm. tietotekniikan kehitys, ympäristö- ja energiateknolgian kehitys, esimerkiksi suomalaisten mahdollisuuksien näkökulmasta myös kuljetusteknologian kehitys ja kehittäminen mm. arktisen kuljetusteknologian osalta on tärkeä vaikuttava vahva ennakoiva trendi.
Taulukko. Vahvat ennakoivat trendit eli SPT-trendit (Strong Prospective Trends) voidaan jakaa ala- ja päätrendeihin. SPT-trendien taustalla vaikuttavat ns. Driving Force -tekijät, joilla ei ole samassa mielessä selkeää suuntaa kuin SPT-trendeillä. Esimerkiksi suurvaltojen suhteet vaikuttavat öljynhinta-SPT -trendiin. Lähde Yrjö Myllylän väitöskirja, tulostusversio 2008.
DRIVING FORCE-TEKIJÄT SPT-ALATRENDIT SPT-PÄÄTRENDIT
A. Murmanskin alueen yhteydet toimintaedellytyksinä 1 Kuljetusteknologian kehitys[1] I Teknologinen kehitys
2 Informaatio- ja viestintäteknologian kehitys[2]
B. Ympäristön ylikuormitus 3 Energiateknologian kehitys[3]
4 Pienten yritysten määrän kasvu
C. Korruption aste ja taloudelliset riskit 5 Informaatio- ja kommunikaatiovirtojen kasvu II Logistiset virrat
6 Kaivos- ja metalliteollisuuden kuljetusten kasvu
D. Maailmantalouden kasvu tai taantuminen 7 Öljytransiton kasvu
8 Kaasutransiton kasvu
E. Historialliset tekijät ja polkuriippuvuus 9 Hiilitransiton kasvu
10 Konttiliikenteen kasvu
F. Luonnonvarat Murmanskin ja Barentsin alueella 11 Kasvavat pääoma- ja rahoitusvirrat
12 EU:n laajeneminen ja integraation syveneminen III Globalisaatio
G. Vanhanaikainen[4] koulutus / koulutuksen painotukset 13 Koillisväylän liikenteen tai liikennöitävyyden kasvu
14 Sähkön kotimaisen hinnan nousu
H. Pk-yritysten kehittämispolitiikka 15 Öljyn kansainvälisen markkinahinnan nousu
16 Öljyn ja öljytuotteiden kotimaisten hintojen nousu
I. Voimapolitiikka ja sen muutokset Kremlin ja oligarkkien kanssa 17 Venäjän talouden kasvu
18 Poliittisen ja taloudellisen yhteistyön lisääntyminen
J. Eri energiamuotojen rooli ja EU:n energiapolitiikka 19 Yksilöllisten arvojen kasvu ja länsimaistuminen IV Arvomuutokset
20 Avoimuuden kasvu
K. Lähi-idän epävakaus 21 Ympäristöarvojen voimistuminen
22 Henkilökohtaisen hyvinvoinnin merkityksen kasvu
L. Aika ja korroosio[5] 23 Ympäristökatastrofin riskin kasvu
24 Väestön väheneminen V Demografia ja väestön elinolot
M. Terrorismin uhka 25 Muuttoliikkeen jatkuminen keskuksiin
26 Väestörakenteen muutos (ikääntyminen)
N USA:n, Venäjän ja EU:n, Aasian mahtivaltioiden maailmanpolitiikka ja suhteet 27 Tulotason nousu
28 Metallien ja apatiitin maailmanmarkkinahinnan myönteinen kehitys VI Muu, mikä?
29 Murmanskin alueen geopoliittisen aseman merkityksen kasvu

 

[1] Kuljetusteknologian kehityksellä tarkoitetaan kuljetusteknologisten innovaatioiden määrän kasvua tai kuljetusyhteyksien paranemista. Esimerkkeinä ovat uudet itsenäisesti jäissä kulkevat alukset, öljyputket, sähkönsiirtoverkot.

[2] Informaatioteknologian kehityksellä tarkoitetaan muun muassa informaatioteknologian innovaatioiden määrä kasvua, informaatioverkkojen paranemista. Tästä yhtenä mittarina on esimerkiksi matkapuhelinten tai internet-yhteyksien määrä.

[3] Energiateknologian kehityksellä tarkoitetaan keskeisesti energiateknologisten innovaatioiden määrän kasvua. Esimerkkinä ovat esimerkiksi jäiden keskelle rakennettava öljynporauslautta.

[4] Vanhanaikaisella koulutuksella viitataan siihen, että koulutuksen sisällöissä ei huomioida riittävästi tämän päivän tai tulevaisuudessa ilmenevän työvoiman kysyntää

[5] Murmanskin alueella mantereella ja läheisillä merialueilla meren pohjassa on paljon ydinmateriaalia, joka on säilötty metallisiin tai muihin astioihin. Aika ja sen myötä korroosio kuluttaa näitä astioita ja aiheuttanee ainakin paikallisia ydinonnettomuuksia. Täten aika ja korroosio on yksi liikkeellepaneva voima, joka aiheuttaa alueella toimintaa vaikkapa kansainvälisen yhteisön rahoittaessa vanhojen ydinsukellusveneiden romuttamista (ks. esim. Bøhmer 2001).

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s